[ головна | об'яви |фотогалерея | інформація | історія | карта | коментарі ]развлекательный портал с приколами

Перелік бухгалтерських рахунків Перечень бухгалтерских счетов

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ

КЛАС 1.    КЛАС 2     КЛАС 3    КЛАС 4    КЛАС 5    КЛАС 6    КЛАС 7    КЛАС 8    КЛАС 9    КЛАС 0

Синтетичні рахунки (рахунки першого рівня)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

КЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої готової продукції

Усі види діяльності

902

Собівартість реалізованих товарів

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

91

Загально виробничі витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

92

Адміністративні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

93

Витрати на збут

 

За видами витрат

Усі види діяльності

94

Інші витрати операційної діяльності

941

Витрати на дослідження і розробки

Усі види діяльності

942

Собівартість реалізованої іноземної валюти

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

 

Сумнівні та безнадійні борги

944

Втрати від операційної курсової різниці

945

Втрати від знецінення запасів

946

Нестачі і втрати від псування цінностей

947

Визнані штрафи, пені, неустойки

948

Інші витрати операційної діяльності

949

 

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

Усі види діяльності

952

Інші фінансові витрати

96

Втрати від участі в капіталі

961

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

 

Втрати від спільної діяльності

962

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

963

 

97

Інші витрати

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Усі види діяльності

 

Собівартість реалізованих необоротних активів

972

Собівартість реалізованих майнових комплексів

 

Втрати від неопераційних курсових різниць

973

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

 

Списання необоротних активів

974

Інші витрати звичайної діяльності

975

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань

 

Перестрахування

976

 

977

 

978

 

979

 

98

Податки на прибуток

981

Податки на прибуток від звичайної діяльності

Усі види діяльності

 

Податки на прибуток від надзвичайних подій

982

 

99

Надзвичайні витрати

991

Втрати від стихійного лиха

Усі види діяльності

992

Втрати від техногенних катастроф і аварій

993

Інші надзвичайні витрати

КЛАС 1.    КЛАС 2     КЛАС 3    КЛАС 4    КЛАС 5    КЛАС 6    КЛАС 7    КЛАС 8    КЛАС 9    КЛАС 0


Украинский флагДана сторінка призначена виключено для бухгалтерів та студентів, які навчаються на бухгалтерів. На ній ви можете скачати план рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація бухгалтерських рахунків взята з офіційних джерел. З допомогою нашого плану рахунків бухгалтерського обліку ви зможете проводити кореспонденцію бухгалтерських рахунків. До речі це новий план рахунків бухгалтерського обліку .

Російський прапор Эта страница предназначенна исключительно для бухгалтеров та студентов, что учаться на бухгалтеров. На ней вы сможете бухгалтерские счета скачать. Строение счетов бухгалтерского учета и характеристика бухгалтерских счетов взято из официальных источников. С помощью нашего плана счетов бухгалтерского учета вы сможете проводить корреспонденцию бухгалтерских счетов. Между прочим это новый план бухгалтерских счетов украины. Надеемся наш перечень бухгалтерских счетов вам пригодится.

| Телефонна книга | | Тальное Погода | | Переклад on line|

На головну сторінку

Альбомы для монет,Альбомы для банкнот.
Rambler's Top100
продажа альбомов для монет