[ головна | об'яви |фотогалерея | інформація | історія | карта | коментарі ]


Бухгалтерський план рахунків Бухгалтерский план счетов

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ

КЛАС 1.    КЛАС 2     КЛАС 3    КЛАС 4    КЛАС 5    КЛАС 6    КЛАС 7    КЛАС 8    КЛАС 9    КЛАС 0

Синтетичні рахунки (рахунки першого рівня)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

КЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ

80

Матеріальні витрати

801

Витрати сировини й матеріалів

Усі види діяльності

802

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

 

Витрати палива й енергії

803

Витрати тари й тарних матеріалів

804

Витрати будівельних матеріалів

805

Витрати запасних частин

806

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

807

Витрати товарів

 

Інші матеріальні витрати

808

 

809

 

81

Витрати на оплату праці

811

Виплати за окладами й тарифами

Усі види діяльності

812

Премії та заохочення

813

Компенсаційні виплати

814

Оплата відпусток

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу

816

Інші витрати на оплату праці

12

Відрахування на соціальні заходи

821

Відрахування на пенсійне забезпечення

Усі види діяльності

822

Відрахування на соціальне страхування

823

Страхування на випадок безробіття

824

Відрахування на індивідуальне страхування

83

Амортизація

831

Амортизація основних засобів

Усі види діяльності

832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

 

Амортизація нематеріальних активів

833

 

84

Інші операційні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

85

Інші затрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

86

 

 

 

 

87

 

 

 

 

88

 

 

 

 

89

 

 

 

 

КЛАС 1.    КЛАС 2     КЛАС 3    КЛАС 4    КЛАС 5    КЛАС 6    КЛАС 7    КЛАС 8    КЛАС 9    КЛАС 0


Украинский флагДана сторінка призначена виключено для бухгалтерів та студентів, які навчаються на бухгалтерів. На ній ви можете скачати план рахунків бухобліку. Класифікація бухгалтерських рахунків взята з офіційних джерел. З допомогою нашого плану рахунків бух. обліку ви зможете проводити кореспонденцію бухгалтерських рахунків. До речі це новий план рахунків бухгалтерського обліку .

Російський прапор Эта страница предназначенна исключительно для бухгалтеров та студентов, что учаться на бухгалтеров. На ней вы сможете скачать план счетов бух учета. Классификация бухгалтерского плана счетов взята из официальных источников. С помощью нашего плана активных и пассивных счетов вы сможете проводить корреспонденцию бугалтерских счетов. Между прочим это новый план активных бухгалтерских счетов и пассивных бухгалтерских счетов.

| Телефонна книга | | Тальное Погода | | Переклад on line|

На головну сторінку

Альбомы для монет,Альбомы для банкнот.
Rambler's Top100
продажа юбилейных монет Таиланда