[ головна | об'яви |фотогалерея | інформація | історія | карта | коментарі ]


Рахунки бухгалтерського балансу Cчета бухгалтерского баланса

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ

КЛАС 1.    КЛАС 2     КЛАС 3    КЛАС 4    КЛАС 5    КЛАС 6    КЛАС 7    КЛАС 8    КЛАС 9    КЛАС 0

Синтетичні рахунки (рахунки першого рівня)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

КЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

70

Доходи від реалізації

701

Дохід від реалізації готової продукції

Усі види діяльності

702

Дохід від реалізації товарів

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

704

Вирахування з доходу

71

Інший операційний дохід

711

Дохід від реалізації іноземної валюти

Усі види діяльності

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

713

Дохід від операційної оренди активів

714

Дохід від операційної курсової різниці

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

716

Відшкодування раніше списаних активів

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

 

Одержані гранти та субсидії

718

Інші доходи від операційної діяльності

719

 

72

Дохід від участі в капіталі

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

 

Дохід від спільної діяльності

722

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

723

 

73

Інші фінансові доходи

731

Дивіденди одержані

Усі види діяльності

732

Відсотки одержані

733

Інші доходи від фінансових операцій

74

Інші доходи

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Усі види діяльності

742

Дохід від реалізації необоротних активів

743

Дохід від реалізації майнових комплексів

744

Дохід від не операційної курсової різниці

745

Дохід від безоплатно одержаних активів

746

Інші доходи від звичайної діяльності

75

Надзвичайні доходи

751

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Усі види діяльності

 

Інші надзвичайні доходи

752

 

76

Страхові платежі

 

За видами страхування

Усі види діяльності

77

 

 

 

 

78

 

 

 

 0

79

Фінансові результати

791

Результат основної діяльності

Усі види діяльності

792

Результат фінансових операцій

793

Результат іншої звичайної діяльності

794

Результат надзвичайних подій

КЛАС 1.    КЛАС 2     КЛАС 3    КЛАС 4    КЛАС 5    КЛАС 6    КЛАС 7    КЛАС 8    КЛАС 9    КЛАС 0


Украинский флаг Дана сторінка призначена виключено для бухгалтерів та студентів, які навчаються на бухгалтерів. На ній ви можете скачати номера бухгалтерських рахунків. Класифікація бухгалтерських рахунків взята з офіційних джерел. З допомогою нашого плану бухгалтерського обліку ви зможете проводити кореспонденцію бухгалтерських рахунків. До речі це новий план рахунків бухгалтерського обліку .

Російський прапор Эта страница предназначенна исключительно для бухгалтеров та студентов, что учаться на бухгалтеров. На ней вы сможете план счетов бухгалтерского учета скачать. Классификация счетов бухгалтерского учёта взята из официальных источников. С помощью нашего плана номера бухгалтерских счетов вы сможете делать бухгалтерские счета проводки. Между прочим это новый план бухгалтерского учета.

| Телефонна книга | | Тальное Погода | | Переклад on line|

На головну сторінку

Альбомы для монет,Альбомы для банкнот.
Rambler's Top100
продажа юбилейных монет Кувейта