[ головна | об'яви |фотогалерея | інформація | історія | карта | коментарі ]


счета бухгалтерского учета

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ

КЛАС 1.    КЛАС 2     КЛАС 3    КЛАС 4    КЛАС 5    КЛАС 6    КЛАС 7    КЛАС 8    КЛАС 9    КЛАС 0

Синтетичні рахунки (рахунки першого рівня)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

40

Статутний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

41

Пайовий капітал

 

За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

42

Додатковий капітал

421

Емісійний дохід

Усі види діяльності

422

Інший вкладений капітал

423

Дооцінка активів

424

Безоплатно одержані необоротні активи

425

Інший додатковий капітал

43

Резервний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

Усі види діяльності

442

Непокриті збитки

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

45

Вилучений капітал

451

Вилучені акції

Усі види діяльності

452

Вилучені вклади й паї

453

Інший вилучений капітал

46

Неоплачений капітал

161

За видами капіталу

Усі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

Усі види діяльності

472

Додаткове пенсійне забезпечення

473

Забезпечення гарантійних зобов’язань

474

Забезпечення інших витрат і платежів

48

Цільове фінансування і цільові надходження

 

За об’єктами фінансування

Усі види діяльності

49

Страхові резерви

491

Резерви незароблених премій

Страхова діяльність

492

Резерви збитків

493

Інші страхові резерви

494

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій

 

Частка перестраховиків у резервах збитків

495

Частка перестраховиків в інших страхових резервах

496

Результат зміни резервів незароблених премій

 

Результат зміни резервів збитків

497

 

498

 

КЛАС 1.    КЛАС 2     КЛАС 3    КЛАС 4    КЛАС 5    КЛАС 6    КЛАС 7    КЛАС 8    КЛАС 9    КЛАС 0


Украинский флаг Дана сторінка призначена виключено для бухгалтерів та студентів, які навчаються на бухгалтерів. На ній ви можете скачати план рахунків бухгалтерського балансу. Класифікація бухгалтерських рахунків взята з офіційних джерел. З допомогою нашого плану номерів бухгалтерського обліку ви зможете проводити кореспонденцію бухгалтерських рахунків. До речі це новий план рахунків бухгалтерського обліку .

Російський прапор Эта страница предназначенна исключительно для бухгалтеров та студентов, что учаться на бухгалтеров. На ней вы сможете скачать список бухгалтерских счетов. Активные и пасивные счета и их классификация взята из официальных источников. С помощью нашей таблицы бухгалтерских счетов вы сможете проводить корреспонденцию бухгалтерских счетов. Между прочим это новый план счетов бухгалтерского баланса.

| Телефонна книга | | Тальное Погода | | Переклад on line|

На головну сторінку

Альбомы для монет,Альбомы для банкнот.
Rambler's Top100
продажа юбилейных монет Грузии