[ головна | об'яви |фотогалерея | інформація | історія | карта | коментарі ]


бухгалтерські рахунки

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ

КЛАС 1.    КЛАС 2     КЛАС 3    КЛАС 4    КЛАС 5    КЛАС 6    КЛАС 7    КЛАС 8    КЛАС 9    КЛАС 0

Синтетичні рахунки (рахунки першого рівня)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

Усі види діяльності

102

Капітальні витрати по поліпшенню земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Робоча і продуктивна худоба

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

113

Тимчасові (не титульні) споруди

114

Природні ресурси

115

Інвентарна тара

116

Предмети прокату

117

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Усі види діяльності

 

Права користування майном

122

Права на знаки для товарів і послуг

 

Права на об’єкти промислової власності

123

Авторські та суміжні з ними права

 

Гудвіл

124

Інші нематеріальні активи

125

 

126

 

127

 

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

Усі види діяльності

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

Знос нематеріальних активів

133

 

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Усі види діяльності

 

Інші інвестиції пов’язаним сторонам

142

Інвестиції непов’язаним сторонам

143

 

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Усі види діяльності

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

153

Придбання (створення) нематеріальних активів

 

Формування основного стада

154

 

155

 

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

161

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Усі види діяльності

 

Довгострокові векселі одержані

 

Інша дебіторська заборгованість

162

 

163

 

17

Відстрочені податкові активи

 

За видами відстрочених податкових активів

Усі види діяльності

18

Інші необоротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

19

Негативний гудвіл

 

За видами об’єктів інвестування

Усі види діяльності

КЛАС 1.    КЛАС 2     КЛАС 3    КЛАС 4    КЛАС 5    КЛАС 6    КЛАС 7    КЛАС 8    КЛАС 9    КЛАС 0


Украинский флагДана сторінка призначена виключено для бухгалтерів та студентів, які навчаються на бухгалтерів. На ній ви можете скачати план рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація бухгалтерських рахунків взята з офіційних джерел. З допомогою нашого плану рахунків бухгалтерського обліку ви зможете проводити кореспонденцію бухгалтерських рахунків. До речі це новий план рахунків бухгалтерського обліку .

Російський прапор Эта страница предназначенна исключительно для бухгалтеров та студентов, что учаться на бухгалтеров. На ней вы сможете скачать счета бухгалтерского учета . Классификация бухгалтерских счетов взята из официальных источников. С помощью нашего плана счетов бухгалтерского учета вы сможете проводить корреспонденцию бухгалтерских счетов. Между прочим это новый план счетов бухгалтерского учета.

| Телефонна книга | | Тальное Погода | | Переклад on line|

На головну сторінку